Kami membangun Wildanfauzy.com dengan semangat berbagi informasi yang tinggi, mengemas berita menjadi informasi yang menarik serta disajikan dengan mengedepankan faktor akurat, aktual dan menarik. Semua itu tidak akan tersaji dengan hangat dan gurih.

Susunan Redaksi Wildanfauzy.com

Pimpinan Redaksi : Wilfauzy

Sekertaris Umum : Mulya Anom

Bendahara : Muhammad Arif Ichwani

Kontributor

 • Ilham M Islam
 • Janjani
 • Muhammad Yusron
 • Muhamad Aang Zahrul Munir
 • M. Niam Siraj
 • Ibrahim Silmi
 • Salman Alfarisi
 • Ikbal Ramdani
 • Subhan Maulana
 • Muhammad Firdaus
 • Zidny Husni
 • Irma Noviyanti
 • Hafidz Zachari
 • Reni Sujinah
 • Siti Aula Syifa
 • Hadi Febriansyah
 • I’ah Robiatul Adawiyah
 • Miftah falah
 • Aldiansyah
 • Atik Rahmawati
 • Sela Muthmainnah
 • Siti Efitriannisa
 • Najaatussaidah
 • Gipal Anshori